Home » Dalmácia, featured, headline, általános, útikönyv

Létrejön Európa legnagyobb védett folyó menti területe

20 November 2009 No Comment

Horvátország és Magyarország, úgy döntött, hogy az UNESCO Man and Biosphere programja keretében létrehozza a Mura-Dráva-Duna határközi bioszférarezervátumot. A bioszférarezervátum olyan reprezentatív ökológiai terület, amelynek három alapvető feladata van: a természeti értékek megóvása, a fenntartható fejlődés ösztönzése, valamint az életminőség javítására és a természeti javak fenntartható felhasználására irányuló tudományos kutatások serkentése. A védett terület – amelyen ritkaságnak számító, nagy kiterjedésű ártéri erdők, folyami szigetek, kavicsos és homokos partok és holtágak találhatók – 630 000 hektáron terül el, és összesen 500 kilométernyi folyószakaszt foglal magába. A rezervátumban található Európa legnagyobb rétisas-fészkelőhelye, amely számos más veszélyeztetett állatfajnak is otthont ad: ilyen például a kis csér, a fekete gólya, a vidra és a kecsege. A terület további fontos funkciója, hogy évente több mint 250 000 mocsári madár vészeli itt át a telet. A Természetvédelmi Világalap (WWF) szerint a térség Európa egyik legnagyobb fajgazdagságú területe. Ez a folyóparti ökoszisztéma rendkívül fontos a határkörnyéki terület társadalmi-gazdasági fejlődése szempontjából. Fontos ivóvízforrás, kiváló védelmet nyújt az áradásokkal szemben, alapvető fontosságú a fenntartható erdőgazdálkodás, mezőgazdaság és halászat kialakításában. Emellett nagy szerepe van Horvátország kontinentális területének ökoturizmusában, és a környezettudatossággal és a környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztésben is fontos szerepet játszik. A horvát-magyar határközi bioszférarezervátum kijelölése végett egy kétoldalú munkacsoportot hoztak létre, amelynek feladata a nevezés elkészítése volt. A munkacsoport el is készítette a Mura-Dráva- Duna bioszférarezervátum nevezésének vázlatát. Annak érdekében, hogy a leendő bioszférarezervátum központi területe megfelelően ellenőrizhető legyen, Horvátországnak létre kell hoznia a Mura-Dráva Regionális Parkot. A területet várhatóan 2010-ben nevezik ki bioszférarezervátummá, és ez további ösztönző erő lesz a lakosság és az illetékes hatóságok számára a természetbarát, fenntartható fejlődés megvalósítására. A Dráva folyó védelmének kérdése roppant fontos európai kezdeményezés, mert ez a Dráva folyó egyetlen természetes állapotban megmaradt szakasza. Más országokban igen sokat tesznek azért, hogy visszaállítsák a folyómeder eredeti állapotát és a folyóban élő fajok gazdagságát, Horvátországban azonban erre nincs szükség, mert mindez máig megmaradt. Különleges természeti kincsei miatt a Dráva folyó szigorúbb védelem alá kerül. Ezt a célt szolgálja a Mura-Dráva Regionális Park létesítése, amely az ökoszisztéma horvát területre eső részét foglalná magában. A terület ezen kívül felvételt nyert a Nemzeti Ökológiai Hálózatba is, mint az Európai Unió területén található ökológiailag jelentős területek hálózata, a NATURA 2000 potenciális tagja. Emellett meg kell említenünk a Magyarországgal történő határközi együttműködést, aminek a célja a Mura-Dráva- Duna bioszférarezervátum létrehozása. A rezervátum a folyók ökoszisztémájának teljes területét magában foglalná, mindkét országra kiterjedően, ami óriási előrelépés lenne a terület védelmét illetően. A határközi rezervátum létesítéséről tett horvát-magyar megállapodás egy nemzetközi bioszférarezervátum létesítéséhez is alapul szolgálhat, amelyhez Ausztria, Szlovénia és Szerbia is társulhatnának. Ily módon létrejönne a világ első olyan rezervátuma, amely öt különböző ország területén található, s amely egyben Európa legnagyobb védett folyami területe lenne. Ezért a horvát és külföldi környezetvédelmi civil szervezetek képviselői Ausztriát, Szlovéniát és Szerbiát is felkérték, hogy kapcsolódjanak be a bioszférarezervátum létrehozásába, és csatlakozzanak Horvátország és Magyarország erőfeszítéseihez, hogy ez az Európa szívében található zöldterület megfelelő védelmet kaphasson.

Válaszolhat!

You must be logged in to post a comment.