Home » Featured, Headline, Općenito, Vodić

Nastaje najveće riječno zaštićeno

16 November 2009 No Comment

Hrvatska i Mađarska dogovorile su uspostavu prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u sklopu UNESCOova programa “Man and Biosphere”. Rezervat biosfere je reprezentativno ekološko područje s tri osnovne zadaće: očuvanje prirodnih vrijednosti, poticanje održivog razvoja te poticanje znanstvenog rada vezanog uz unaprjeđenje kvalitete života i održivo korištenje prirodnih dobara. S vrlo rijetkim, ali velikim poplavnim šumama, riječnim otocima, šljunčanim i pješčanim obalama i mrtvajama, to zaštićeno područje pokriva 500 kilometara toka triju rijeka i oko 630.000 hektara jedinstvenog prirodnog i kulturnoga krajobraza. Rezervat je i dom najgušćoj gnijezdećoj populaciji orla štekavca u Europi i drugim ugroženim životinjskim vrstama, poput male čigre, crne rode, vidre ili kečige. To je također vrlo važno područje za odmor i zimovanje za više od 250.000 ptica močvarica svake godine. Po ocjeni predstavnika Svjetskog fonda za okoliš (WWF), biološka raznolikost vrsta u toj regiji jedna je od najbogatijih u Europi. Taj riječni ekosustav je vitalan za socio-ekonomski razvoj prekogranične regije. Glavni je izvor pitke vode, služi za efikasnu obranu od poplava, održivo šumarstvo, poljoprivredu i ribarstvo, a također ima veliku ulogu u razvoju kontinentalnog eko-turizma i podizanje svijesti o potrebi zaštite prirode i okoliša u cijeloj regiji. Zbog uspostave hrvatsko-madžarskoga prekograničnog rezervata biosfere, određena je bilateralna radna skupina za pripremu nominacije, a pripremljen je i nacrt nominacije za rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav. Hrvatska s tim u vezi treba proglasiti regionalni park Mura-Drava, čime se osigurava učinkovito upravljanje središnjom zonom budućeg rezervata biosfere. Očekuje se da će rezervat biosfere biti proglašen 2010. godine, a to bi trebalo dodatno potaknuti građane i nadležne vlasti na razvoj usklađen s prirodom i okolišem. Pitanje zaštite rijeke Drave vrlo je značajna inicijativa u europskim okvirima, jer je to još jedini preostali dio prirodnog toka rijeke Drave. U drugim zemljama ulažu se veliki napori na povratku prirodnog izgleda korita rijeke te obnovi biološke raznolikosti, dok je u Hrvatskoj to područje još uvijek očuvano.

Hrvatska se zbog osobitih prirodnih vrijednosti područja rijeke Drave opredijelila za provođenje aktivne zaštite na tom području uspostavom Regionalnog parka Mura-Drava, koji bi obuhvatio područje tog ekosustava na hrvatskom teritoriju. Pored toga područje je uvršteno i u Nacionalnu ekološku mrežu, kao potencijalno područje mreže ekološki značajnih područja Europske unije – NATURA 2000. Nadovezujući na to i prekograničnu suradnju s Mađarskom na uspostavi Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav obuhvatilo bi se cjelovito područje ekosustava rijeka među dvjema državama, što je od iznimnog značaja za zaštitu prirode. Predstavljamo Photo: Sergio Gobbo Hrvatsko-mađarska izjava o uspostavi prekograničnog rezervata mogla bi postati temelj za međunarodni rezervat biosfere kojem bi se pridružile i Austrija, Slovenija i Srbija. To bi stvorilo prvi takav rezervat koji bi dijelilo pet europskih država, čime bi se stvorilo najveće zaštićeno riječno područje u Europi. Zato su predstavnici hrvatskih i stranih nevladinih eko-udruga pozvali Austriju, Sloveniju i Srbiju da se priključe ideji predloženog rezervata biosfere i s Hrvatskom i Mađarskom dovrše proces zaštite tog zelenog pojasa u srcu Europe.

Ostavite odgovor!

You must be logged in to post a comment.